DE VIJVER IS OPEN IEDERE DAG VAN 06U TOT 18U.

 

ER WORDT NIET GEVIST VOOR OF NA VERMELDE UREN.

 

HELE DAG VAN 06U TOT 18U

 

FORELVIJVER: 30€ (4 IN HET NET + 10 IN HET WATER)

 

ZALMVIJVER: 42€ (2 IN HET NET + 6 IN HET WATER)

 

HALVE DAG VAN 06U TOT 12U EN VAN 12U TOT 18U.

 

FORELVIJVER: 17€ (2 IN HET NET + 5 IN HET WATER)

 

ZALMVIJVER: 25€ (1 IN HET NET + 3 IN HET WATER)

 

VERMELDE PRIJZEN GELDEN VOOR 3 LIJNEN EN PER PERSOON.

 

OPZETTINGEN GEBEUREN OMSTREEKS 8U30 EN 13U30.

 

LAATKOMERS DIENEN ZICH IN DE BRASSERIE AAN TE MELDEN.

 

VERBODEN VAN VIJVER TE VERANDEREN.

 

                HET LEPELEN MET DRIEHAAK OF SOORGELIJK KUNSTAAS IS TEN STRENGSTE VERBODEN !!!

Bij inbreuk hierop zal u onmiddelijk gevraagd worden het domein te verlaten !!!

 

VERBODEN VIS TE KUISEN ROND DE VIJVER EN AFVAL IN DE DAARTOE VOORZIENE VUILBAKKEN TE DEPONEREN.

 

DE UITBATER BEHOUDT ZICH HET RECHT PRIJZEN EN VISUITZETTINGEN TE WIJZIGEN.

 

WIJ ZIJN NIET VERANTWOOORDELIJK VOOR GEBEURLIJKE ONGEVALLEN, DIEFSTAL, VERLIES OF BESCHADIGING VAN PERSOONLIJKE VOORWERPEN.

 

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT TOT ONTZEGGING VAN TOEGANG BIJ INBREUK OP DIT REGLEMENT.

 

WIJ DANKEN U VOOR HET LEZEN EN NALEVEN VAN DIT REGLEMENT.

 

 

VEEL VISGENOT !!!

 

SINT-MARTIN